Team Olmhagen-Spännande planer

Team Olmhagen har haft glädjen att ha ett uppstartsmöte inför kommande äventyr. Sannolikt de mest krävande och omfattande äventyren hittills…

Mötet hölls på Stadshotellet i Luleå efter en kylig, men vacker, påskhelg i Larsmo skärgård i Österbotten/Finland.

Ordförande Harry öppnade, liksom tidigare år, mötet med att summera året som varit och framhålla succén i att vi inte frusit ihjäl under påsken trots en morgontemperatur i stugan på +4c. Europaresa till Marocko får ses som en framgång trots att BMW’n havererade i Warszawa. Kakelplattorna som var orsaken till resan finns nu i Stöcke som planerat.

Som ständig sekreterare omvaldes Carola. Det gäller att vara alert när diskussionens vågor går höga. Parterna är inte alltid överens och det är svårt att kompromissa.

Övergripande delmål/mål och teman gick att samsas om. Vi i styrelsen, d v s Harry och Carola, enades om att återkomma med utförligare planering så snart anhöriga och andra berörda (chefer) informerats om planerna.

Tills dess, njut av våren så ses vi snart på vägarna?????

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.