Vaccinerade och klara!

Idag har vi varit på infektionsmottagningen och träffat en mycket tillmötesgående doktor och de som vanligt effektiva “pikkatanterna”. Harry klarade sig med en spruta medan Hebbe och jag tydligen behövde det dubbla. Vi fick också fina intyg med många viktiga stämplar och recept på “dunder” utifallatt. Vi kommer inte att ta Lariam som malariaprofylax den här gången. Vis av skadan i Afrika då Hebbe var full av sår och jag psykotisk valde vi den mycket dyrare varianten som man tar varje dag i stället. I Alaska är grizzlybjörnar ett större hot än malaria men i Centralamerika lär det vara frodigt klimat för malariamyggor. Björnarna kunde “pikkatanterna” dessvärre inte vaccinera mot :-/ Harry “kartfreaket” har införskaffat en världskarta. Visst ser Europa misstänkt litet ut jämfört med Centralamerika, Mexico och Nordamerika…..

.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.