Pa beachen i Caldera

IMG_3411I dag har vi kort pa riktigt bra. Valkarna i min hogerhand blir bara hardare och hardare. Det blev 500km innan vi hittade ett lampligt stalle for natten. Vi har hunnit ligga pa beachen en stund och skall snart ga ut och ata. Vi vantar oroligt pa besked fran Uniexagenten om nar vi skall sanda hojarna. Det galler att kolla mailen…
Ps! Jo du Pombi! Du skulle njuta har! I princip skulle du ha kunnat kora i diket bredvid vagen hela resan (utom i Peru) 🙂.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.